späť na tím
Rafał Bator

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2002
Súčasné investície: Software Mind

Rafał Bator

Partner

Rafał Bator sa špecializuje na investície v oblasti IT technológií. Medzi jeho doposiaľ najvýznamnejšie projekty patrí 3S, AVG Technologies a intive. Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval Rafał pre dve popredné poľské IT spoločnosti Prokom Software Systems a Optimus a pre spoločnosť PricewaterhouseCoopers (v súčasnosti PwC).