povratak na tim
Rafał Bator

Ured u Varšavi
Pridružio se Enterprise Investorsu 2002.
Trenutna investicija: Software Mind

Rafał Bator

Partner

Rafał Bator specijalizirao se za investicije na području tehnologije. Njegovi najvažniji projekti uključuju 3S, AVG Technologies i intive. Prije dolaska u EI, Rafał je radio za Prokom Software Systems i Optimus, dva poljska društva koja su u to vrijeme bila lideri u području IT-a, kao i za PricewaterhouseCoopers (PwC).