späť na tlačové správy
21 XI 2023

Enterprise Investors predávajú podiel v spoločnosti FinGO

Bratislava, 21. november 2023 — Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), predáva svoj podiel v spoločnosti FinGO, sprostredkovateľovi finančných služieb na Slovensku a v Českej republike. 

  • Fond odpredal svoj 40,6 % podiel zakladateľovi spoločnosti a väčšinovému vlastníkovi; 
  • Hodnota transakcie nebola zverejnená; 
  • Transakcia je podmienená získaním súhlasu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

FinGO je sprostredkovateľ finančných služieb s multikanálovou distribučnou platformou. Spoločnosť sprostredkúva predovšetkým hypotéky a životné poistenie, ale aj investície, dôchodkové sporenie a neživotné poistenie. Bola založená na Slovensku v roku 2017 Lukášom Novákom, ktorý zostal  väčšinovým vlastníkom aj po akcionárskom vstupe PEF VIII v roku 2021. Lukáš Novák odkupuje celý akcionársky podiel EI, čím sa stane 100 % vlastníkom spoločnosti FinGO.  Jeho zámerom naďalej zostáva dlhodobý rozvoj spoločnosti a pokračovanie v expanzii na slovenskom a českom trhu.

“Sme radi, že sme mohli prispieť k rozvoju spoločnosti FinGO. Naše rozhodnutie predať náš podiel zakladateľovi spoločnosti vychádza zo zmenenej dynamiky trhu, ktorá ovplyvnila plány spoločnosti na expanziu v blízkej budúcnosti,” povedal managing partner EI Dariusz Prończuk zodpovedný za túto investíciu.

“FinGO je dobre nastavené, aby reagovalo na rastúce potreby zákazníkov, ktorí chcú porovnávať zložité finančné produkty s vysokou hodnotou na internete. Súčasná situácia na trhu však spoločnosť predurčuje skôr pre dlhodobého investora, akým je Lukáš Novák. Vzhľadom na obdobie štyroch až šiestich rokov, ktoré máme na realizáciu požadovaného výnosu, a v kombinácii s rastúcimi úrokovými sadzbami a s tým spojeným výrazným poklesom hypotekárneho trhu sme dospeli k záveru, že náš pôvodný cieľ je dosiahnuteľný až v dlhšom investičnom horizonte,” povedal viceprezident spoločnosti Enterprise Investors Martin Chocholáček zodpovedný za aktivity na Slovensku. “Napriek náročnému obdobiu klesajúceho dopytu po hypotékach sú zakladateľ a manažérsky tím dobre pripravení smerovať spoločnosť k ďalšiemu rastu prostredníctvom diverzifikácie a využívania nových obchodných príležitostí, ktoré pred spoločnosťou FinGO stoja,” dodal.

“Táto akvizícia potvrdzuje moje odhodlanie ďalej rozvíjať FinGO a dosiahnuť pozíciu lídra na slovenskom trhu a najrýchlejšie rastúceho hráča v Českej republike. Som presvedčený, že spolu s manažérskym tímom môžeme pokračovať v realizácii nášho strategického plánu rozširovania podnikania, a to tak rozvojom siete agentov, ako aj online platformy, aby sme našim zákazníkom poskytli čo najefektívnejšie služby a ponuku produktov a zvyšovali počet finančných služieb uzatvorených pre jedného zákazníka prostredníctvom inteligentných x-sell stratégií. Ďakujeme spoločnosti EI a jej profesionálom za ich prínos k etablovaniu a expanzii spoločnosti FinGO na českom trhu,” povedal Lukáš Novák, zakladateľ a CEO spoločnosti.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 155 spoločností a predali 138 spoločností.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:  

Richard Menczer, SEESAME Communication Experts 

Email: menczer@seesame.com