Enterprise Investors investuje do spoločnosti Unilink

Varšava, 18. júla 2018 – Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu o kúpe 38% podielu v spoločnosti Unilink, poprednom multi-produktovom sprostredkovateľovi poistenia v Poľsku.

 

  • Hodnota transakcie nebola zverejnená;
  • Obchod zahŕňa navýšenie kapitálu a čiastočný odkup podielov;
  • Transakcia je podmienená schválením protimonopolného úradu.

 

Spoločnosť Unilink začala distribuovať poistné produkty v roku 2010, keď vstúpila na trh, ktorý v tej dobe už bol obsadený väčšími konkurentmi. Dnes, po ôsmich rokoch, je spoločnosť najväčším integrátorom v segmente multi-produktového sprostredkovania poistenia v Poľsku. Z pozície jednotky na domácom trhu a konsolidátora v rámci najväčšieho predajného kanála poistenia pre fyzické osoby benefituje z pokračujúcej konsolidácie a profesionalizácie predaja poistenia. Spoločnosť plánuje v tomto roku upísať poistné zmluvy v objeme približne 230 miliónov eur. Unilink spolupracuje s 10 500 poisťovacími agentmi, ktorým pomáha predávať poistné produkty všetkých najvýznamnejších poisťovní na trhu. Unilink tiež využíva sieť dílerov a predajcov áut.

 

„Unilink prekonáva všetkých svojich konkurentov na trhu v oblasti rastu, veľkosti, prevádzkovej výkonnosti, rozvoja organizácie i strategickej vízie. Spoločnosť bola vždy orientovaná na užívateľov a zameriavala sa na vytváranie hodnoty pre svoju sieť nezávislých agentov ako aj pre konečného zákazníka. Svojej rýchlo-rastúcej sieti spolupracujúcich agentov ponúka spoločnosť silnú a sofistikovanú platformu, ktorá im pomáha predávať produkty najlepšie vyhovujúce potrebám zákazníka,“ hovorí Dariusz Prończuk, Managing Partner Enterprise Investors zodpovedný za transakciu. „Dynamický rast spoločnosti bol možný vďaka skúsenému a podnikateľsky zameranému manažérskemu tímu, s preukázateľnými skúsenosťami v dosahovaní silného organického rastu, identifikácie, zabezpečenia a realizácie akvizícií a zavádzania inovácií,“ dodal.

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilink, Igor Rusinowski, ku transakcii poznamenal: „Ambíciou spoločnosti Unilink je stať sa najväčším sprostredkovateľom poistenia v strednej a východnej Európe. Aby sme to dosiahli, potrebujeme veľmi silného finančného partnera s relevantnými skúsenosťami, ktorý podporí náš ďalší rast. Ako líder na poľskom trhu sme sa rozhodli spojiť s Enterprise Investors, najskúsenejšou private equity spoločnosťou a lídrom v strednej Európe. Pevne veríme, že toto partnerstvo posilní náš rozvoj, a to práve vďaka skúsenostiam Enterprise Investors v budovaní rastúcich spoločností v oblasti finančných a distribučných služieb ako aj ich preukázateľnými výsledkami v realizácii medzinárodných akvizícií. Nie menej dôležitá je aj celková dôveryhodnosť, ktorú takýto partner prináša. Tento krok dáva našim agentom jednoznačnú záruku, že budeme aj naďalej pokračovať v investíciách do nášho modelu služieb, IT systémov a ľudí. Okrem toho to demonštruje agentom a poisťovniam, že naše finančné a organizačné schopnosti sú najlepšie na trhu.”.

 

Spoločnosti EY Corporate Finance a Gide boli poradcami EI pri tejto transakcii. Predávajúci využili služieb TDI Corporate Finance a SSW Pragmatic Solutions.

 

Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,8 mld. eur do 142 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 127 investícií v objeme 3,7 mld. eur. Unilink je 20. investíciou Enterprise Investors v sektore finančných služieb v regióne strednej a východnej Európy.

 
Pre viac informácií prosím kontaktujte:

 

Juraj Caránek, SEESAME Communication Experts
Email: caranek@seesame.com

Dariusz Prończuk, Managing Partner

Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director rs
tel.: +48 22 458 8500