Enterprise Investors zwiększa zaangażowanie w operatorze stacji benzynowych MOYA

Warszawa, 12 listopada 2020 – Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Anwim. Jest to największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, które działają pod marką MOYA. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym paliwami. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Anwim powstał w 1992 r. Został założony przez dwóch przedsiębiorców i początkowo zajmował się głównie hurtowym obrotem paliw. W 2009 r. spółka rozpoczęła działalność detaliczną pod marką MOYA i stworzyła niezależną sieć stacji benzynowych o ogólnopolskim zasięgu. Stacje spółki obecne są we wszystkich województwach zarówno przy głównych trasach tranzytowych, jak i przy drogach lokalnych, i w miastach. Sieć oferuje pełną gamę produktów i usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept gastronomiczny Caffe MOYA, sklep, aż po myjnie i ofertę skierowaną do klientów biznesowych. MOYA jest liderem na polskim rynku pod względem dynamiki rozwoju. 

 

Enterprise Investors zainwestował w Anwim w 2018 r., gdy sieć składała się z 180 stacji. Tylko w pierwszych 3 kwartałach br. powiększyła się o kolejne 29 punktów i na koniec bieżącego roku powinna ich liczyć ok. 310. W ubiegłym roku łączne przychody z działalności Anwim wyniosły 3,9 miliarda PLN. 
 

„Cieszymy się, że pan Witold Butkiewicz, założyciel spółki pozostanie jej znaczącym akcjonariuszem oraz przewodniczącym rady nadzorczej Anwim. Ostatnie dwa lata naszej współpracy są niezbitym dowodem na to jak wiele można osiągnąć dzięki harmonijnej współpracy przedsiębiorcy z funduszem private equity.”, powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.   

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 2 miliardy EUR w 144 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4.1 miliarda EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 

Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs

tel.: +48 22 458 8500

www.ei.com.pl