powrót do informacji prasowych
8 XII 2020

Enterprise Investors zostanie większościowym akcjonariuszem Software Mind

Warszawa, 8 grudnia 2020 r. – Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zainwestuje 111 mln PLN w Software Mind, polskiego producenta oprogramowania.

  • Software Mind jest częścią Ailleron, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach transakcji zostanie z niej wydzielony po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ailleron.
  • Transakcja będzie składać się z dwóch części: za 40 mln PLN EI odkupi od Ailleron 26,7% akcji Software Mind, a następnie podwyższy kapitał własny spółki o 71 mln PLN, co zwiększy udział funduszu do 50,2%.

Software Mind to polska firma programistyczna założona w 1999 r. Tworzy kompleksowe (end-to-end) rozwiązania informatyczne dla prestiżowych klientów z całego świata – są wśród nich giganci z branży finansowej i technologicznej czy jednorożce z Doliny Krzemowej. Klienci Software Mind działają w branżach takich jak fintech, opieka zdrowotna czy high-tech, a ich centrale znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Spółka obsługuje również 4 największych operatorów komórkowych w kraju oraz kilku za granicami Polski. Kadrę zarządczą Software Mind, na której czele stoi Grzegorz Młynarczyk – założyciel spółki, cechuje zaangażowanie, doświadczenie i ogromna wiedza techniczna.

Firma prowadzi 4 centra rozwojowe, ulokowane w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Bielsku-Białej. Zatrudnia 370 specjalistów IT. Współpraca Software Mind z klientami polega na długoterminowym partnerstwie, mającym zazwyczaj na celu wsparcie dynamicznego rozwoju biznesu. Spółka ma bogate międzynarodowe doświadczenie we wspieraniu transformacji cyfrowej firm. Zespoły informatyków Software Mind dołączają do działów badawczo-rozwojowych klientów, gdzie wspólnie pracują nad rozwojem produktów i nowymi kanałami komunikacji z konsumentem.

Od lat Software Mind odnotowuje dynamiczny wzrost, osiągany zarówno przez pozyskiwanie nowych klientów, jak i zwiększanie skali projektów z klientami istniejącymi. Podobnie jest w tym roku, co potwierdzają rekordowo wysokie wyniki sprzedaży – na poziomie 66,3 mln PLN w pierwszych 9 miesiącach br.

„Długofalowym celem Software Mind jest osiągnięcie specjalizacji przy dużej skali działania, przez co rozumiem dostarczanie wysokospecjalistycznej wiedzy dla kilku jasno określonych branż czy technologii – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję. – Jestem przekonany, że planowane podwyższenie kapitału pozwoli spółce na szybkie pozyskanie nowych kompetencji i rynków, także poprzez przejmowanie innych graczy. Planujemy dynamicznie rozwijać Software Mind i myślę, że doświadczenie, które zdobyliśmy, inwestując w firmy takie jak AVG Technologies, BLStream i intive, okaże się niezmiernie przydatne” – dodał.

Zarządzane przez EI fundusze zainwestowały 112,5 mln EUR w 17 spółek z branży IT.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła 9 funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 146 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl