powrót do informacji prasowych
5 V 2021

Enterprise Investors sprzedaje Wento

Warszawa, 5 maja 2021 r. – Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał Wento, lidera rynku energii odnawialnej (OZE) w Polsce specjalizującego się w projektach fotowoltaicznych. Kupujący – Equinor – działa w ponad 30 krajach i zajmuje się produkcją energii z wielu źródeł, od ropy naftowej i gazu ziemnego po OZE, w tym morskie farmy wiatrowe i fotowoltaikę.

  • Wartość transakcji wyniosła 100 mln EUR.
  • Inwestycja w Wento wygenerowała łączne wpływy brutto w wysokości 139 mln EUR.

Bazując na doświadczeniach zdobytych w trakcie inwestycji w Polish Energy Partners (PEP) – dziś Polenergia – w 2012 r. Enterprise Investors utworzyło Wento i tym samym po raz kolejny zainwestowało w sektor energetyki odnawialnej. Do realizacji projektu zaproszono grupę doświadczonych menedżerów, w tym Wojciecha Cetnarskiego, założyciela i byłego Prezesa PEP, który stanął na czele nowej spółki. Początkowo Wento koncentrowało się rozwijaniu i sprzedaży projektów wiatrowych, ale w 2016 r. spółka podjęła decyzję o wejściu w segment energetyki solarnej. Do dziś Wento wygrało aukcje w systemie wsparcia dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 177 MW, a kolejne projekty solarne o mocy przekraczającej 1000 MW są w trakcie przygotowania. To sprawia, że spółka jest świetnie przygotowana na rosnące krajowe zapotrzebowanie na energię odnawialną.

„Nasza inwestycja w Wento ewoluowała wraz ze zmieniającymi się losami polskiego rynku OZE. Zespół zarządzany przez Wojciecha Cetnarskiego pokazał, że potrafi dostosować się do panujących warunków i zrealizować cel, jakim była budowa firmy, która wnosząc znaczący wkład w zieloną transformację polskiego sektora energetycznego, przynosi atrakcyjne zwroty inwestorom – powiedział Michał Rusiecki, Partner Zarządzający w Enterprise Investors. odpowiedzialny za transakcję. – Jesteśmy przekonani, że wraz z nowym właścicielem Wento zyska środki potrzebne do tego, by zająć jeszcze ważniejsze miejsce na rynku OZE w Polsce” – dodał.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały blisko 2 mld EUR w 146 spółek działające w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl