powrót do informacji prasowych
5 V 2021

Enterprise Investors sprzedaje Wento

Warszawa, 5 maja 2021 r. – Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał Wento, lidera rynku energii odnawialnej (OZE) w Polsce specjalizującego się w projektach fotowoltaicznych. Kupujący – Equinor – działa w ponad 30 krajach i zajmuje się produkcją energii z wielu źródeł od ropy naftowej i gazu ziemnego po OZE, w tym morskie farmy wiatrowe i fotowoltaikę.

  • Wartość transakcji wyniosła 100 mln EUR;
  • Inwestycja w Wento wygenerowała łączne wpływy brutto w wysokości 139 mln EUR.

Bazując na doświadczeniach zdobytych w trakcie inwestycji w Polish Energy Partners (PEP) – dziś Polenergia – w 2012 r. Enterprise Investors utworzył Wento i tym samym po raz kolejny zainwestował w sektor energetyki odnawialnej. Do realizacji tego projektu zaprosił grupę doświadczonych menedżerów, w tym Wojciecha Cetnarskiego, założyciela i byłego prezesa PEP, który stanął na czele nowej spółki. Początkowo Wento koncentrowało się rozwijaniu i sprzedaży projektów wiatrowych, ale w 2016 r. spółka podjęła decyzję o wejściu w segment energetyki solarnej. Do dziś Wento wygrało aukcje w systemie wsparcia dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 177 MW, a kolejne projekty solarne o mocy przekraczającej 1000 MW są w trakcie przygotowania. To sprawia, że spółka jest świetnie przygotowana na rosnące krajowe zapotrzebowanie na energię odnawialną.

„Nasza inwestycja w Wento ewoluowała wraz ze zmieniającymi się losami polskiego rynku OZE. Zespół zarządzany przez Wojciecha Cetnarskiego pokazał, że potrafi dostosować się do panujących warunków, realizując przy tym cel jakim była budowa firmy, która wnosząc znaczący wkład w zieloną transformację polskiego sektora energetycznego, przyniosła atrakcyjne zwroty inwestorom” powiedział Michał Rusiecki, partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za transakcję. „Jesteśmy przekonani, że wraz z nowym właścicielem Wento zyska środki potrzebne by zająć jeszcze ważniejsze miejsce rynku OZE w Polsce” dodał.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały blisko 2 mld EUR w 146 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl