Enterprise Investors sprzedaje intive funduszowi Mid Europa Partners

Warszawa, 11 grudnia 2018 — Enterprise Venture Fund I (EVF) i Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusze zarządzane przez Enterprise Investors (EI), poinformowały o podpisaniu umowy, na mocy której sprzedadzą intive, globalną firmę zajmującą się rozwojem produktów cyfrowych. Kupującym jest Mid Europa Partners, wiodący inwestor finansowy działający w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

  • Mid Europa Partners przejmie 100% akcji spółki za 100 milionów EUR;
  • Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Historia intive rozpoczęła się w 2015 r. od fuzji BLStream i SMT Software Services, spółek portfelowych należących do funduszy zarządzanych przez EI. W 2012 r. EVF zainwestował w rozwój BLStream, a w 2015 r. PEF VII przejął kontrolę nad SMT Software Services. W latach 2012-2015 fundusze zarządzane przez EI łącznie zainwestowały w obie spółki ponad 34 miliony EUR. Po połączeniu pod marką intive spółka zrealizowała kolejne przejęcia, m.in. w 2017 r. przejęła argentyńskiego gracza FDV Solutions oraz niemieckie iNTENCE.

 

Obecne intive jest partnerem wspierającym transformację cyfrową wielu znanych firm z całego świata. Wśród klientów spółki są m.in.: Audi, Vorwerk, BlackBerry, Esprit, ING czy Viacom. Ponad 1.500 wysoko wykwalifikowanych specjalistów intive, pracujących w 15 biurach i 7 studiach projektowych współtworzy oprogramowanie, które przyspiesza proces cyfrowej transformacji klientów z różnych sektorów gospodarki. Spółka buduje wartość dodaną na wszystkich etapach życia aplikacji. Według planu, w 2018 r. intive osiągnie przychody w wysokości ponad 80 milionów EUR.

 

Mid Europa Partners jest wiodącym inwestorem skupiającym się na rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Działając z Londynu, Budapesztu, Warszawy i Stambułu, firma pozyskała i zarządza funduszami o łącznej wartości ponad 4,6 miliarda EUR.

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,9 miliarda EUR w 143 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 129 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 miliarda EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Rafał Bator, Partner
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl