3 XI 2017

Enterprise Investors zvažuje strategické možnosti pre Novaturas

Bratislava, 3. november 2017 – Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI) oznámil, že z dôvodu meškajúceho súhlasu protimonopolného úradu fond odstupuje od kúpno-predajnej zmluvy, ktorú podpísal pred štyrmi mesiacmi so spoločnosťou Itaka Holdings ohľadne predaja spoločnosti Novaturas, popredného prevádzkovateľa zájazdov v pobaltskom regióne.
(more…)

Čítajte viac
2 XI 2017

Enterprise Investors kupuje CBA Slovakia

Bratislava, 2. novembra 2017 – Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu o kúpe 100% akcií spoločnosti CBA Slovakia a.s., popredného nezávislého maloobchodného predajcu potravín na Slovensku.
(more…)

Čítajte viac
21 IX 2017

Enterprise Investors spúšťa nový fond Polish Enterprise Fund VIII

Varšava, 21. septembra 2017 – Enterprise Investors (EI), jedna z najväčších a najskúsenejších private equity spoločností v strednej a východnej Európe oznamuje, že ukončila príjem investičného kapitálu pre fond Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII).
(more…)

Čítajte viac
17 VII 2017

Enterprise Investors financuje kúpu spoločnosti Jantoń prostredníctvom MBO

Varšava, 17. júla 2017 — Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors, podpísal zmluvu o kúpe 100% podielu akcií spoločnosti Jantoń, popredného poľského výrobcu alkoholických nápojov na báze ovocia a hroznového vína. (more…)

Čítajte viac
6 VII 2017

Enterprise Investors predáva svoj podiel v Elemental Holding

Varšava, 6. júla 2017 — Enterprise Venture Fund I (EVF), fond rozvojového kapitálu spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), predal svoj celkový 9,22% podiel v Elemental Holding, poprednej regionálnej spoločnosti na trhu recyklácie neželezných kovov a elektronického odpadu, prostredníctvom sekundárnej transakcie na varšavskej burze cenných papierov (WSE). (more…)

Čítajte viac
5 VII 2017

Tomasz Ciborowski bol povýšený na partnera v spoločnosti Enterprise Investors

Varšava, 5. júla 2017 — Spoločnosť Enterprise Investors, jedna z najstarších a najväčších spoločností spravujúcich fondy v oblasti private equity v strednej a východnej Európe, povýšila Tomasza Ciborowského na pozíciu partnera zodpovedného za predaje. (more…)

Čítajte viac