späť na tím
Paweł Bączyński

Pôsobí vo Varšave, zodpovedá za fungovanie middle a back officu
V EI pôsobí od roku 2007

Paweł Bączyński

Viceprezident, finančný kontrolór

Paweł Bączyński sa zameriava na správu fondov, štruktúrovanie fondov a investícií, oceňovanie, reporting, dane, AML, KYC a compliance. Pred príchodom do Enterprise Investors pracoval Paweł na oddelení auditu v spoločnosti Arthur Andersen a v poradenskom tíme v spoločnosti Ernst & Young (v súčasnosti EY), kde sa venoval hĺbkovým previerkam podnikov.