späť na tím
Mateusz Grochowicz

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2015
Súčasné investície: Advanced Protection Systems, Modular System

Mateusz Grochowicz

Viceprezident

Mateusz riadil investície v odvetviach rýchloobrátkového spotrebného tovaru, modulárneho stavebníctva a nových technológií. Medzi jeho najdôležitejšie projekty v Enterprise Investors patria Advanced Protection Systems, Modular System, Danwood a Studenac. Pred nástupom do tímu Enterprise Investors pracoval Mateusz vo varšavských pobočkách Société Générale a Deloitte.