späť na tím
Krzysztof Schabowski

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2008
Súčasné investície: Nu-Med Grupa

Krzysztof Schabowski

Viceprezident

Krzysztof Schabowski dohliada na finančné a daňové hĺbkové analýzy pri existujúcich investíciách a nových akvizíciách. Súčasne má na starosti podporu pre portfóliové spoločnosti EI vo všetkých finančných a daňových aspektoch. Krzysztof pred príchodom do Enterprise Investors pracoval v Ernst & Young (v súčasnosti EY).