Enterprise Investors predáva svoj podiel v spoločnosti Nortal

Varšava/ Tallinn, 20. júna 2016 — Enterprise Venture Fund I (EVF), fond rozvojového kapitálu spravovaný Enterprise Investors, predal svoj 41% -ný podiel v spoločnosti Nortal jej akcionárom. Nortal je medzinárodným poskytovateľom softvérových riešení so sídlom v Estónsku.

 

  • Hodnota transakcie je 12,3 milióna eur, z čoho 10,4 milióna eur bude vyplatených po dokončení transakcie a 1,9 milióna eur o 9 mesiacov neskôr;
  • Zakladatelia a zamestnanci Nortal získali plné vlastníctvo spoločnosti vďaka opätovnej kúpe akcií od Enterprise Investors a LHV penzijných fondov, ktoré spolu dosiahnu až 50% -ný podiel.

 

Nortal je medzinárodná poradenská spoločnosť poskytujúca softvérové riešenia. EVF získalo svoje podiely v dvoch transakciách v júli 2010 a máji 2012 v celkovej hodnote 7,5 miliónov eur s cieľom naštartovania dynamického rastu spoločnosti. Dnes Nortal pôsobí v takmer 20 krajinách po celej Európe, na Strednom východe a v Afrike a zamestnáva 530 odborníkov, ktorí realizujú najvážnejšie sociálne projekty s veľkým vplyvom a s dôrazom na vysokú kvalitu poskytnutých služieb. Spoločnosť je váženým zamestnávateľom na všetkých svojich trhoch. V Estónsku bola Nortal viackrát ocenená ako najlepšia firma pre zamestnancov a rodiny s deťmi, konkrétne v rokoch 2008, 2010 a 2014. V roku 2015 zaznamenala spoločnosť tržby vo výške 45 miliónov eur.

 

“Nortal je spoločnosťou prvej voľby v Estónsku, Fínsku a Ománe, kde si vybudovala silnú pozíciu experta pre vládne projekty. Od našej investície sa spoločnosť rozrástla nielen geograficky, ale vybudovala si taktiež odborné znalosti nevyhnutné k vývoju sofistikovaných programov pre najnáročnejších zákazníkov,” povedal Rafał Bator, partner Enterprise Invesotrs zodpovedný za túto transakciu. “Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou jej vývoja,” dodal.

 

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 136 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 113 investícií s celkovým hrubým výnosom takmer 2,4 mld. eur.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

 

Lýdia Žáčková, DIVINO s.r.o.
zackova@divino.sk
tel.: 0910 973 041
www.ei.com.pl