Enterprise Investors sprzedaje Elemental Holding

Warszawa, 6 lipca 2017 — Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors, zakończył inwestycję w Elemental Holding. W wyniku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) EVF sprzedał swój 9,22-proc. pakiet akcji tego regionalnego lidera na rynku recyklingu metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych.

 

  • Wpływy brutto z transakcji wyniosły 50,3 miliona PLN (3,2 PLN za akcję).

 

W kwietniu 2013 roku EVF zainwestował 32,8 miliona PLN w akcje Elemental Holding. W tym czasie akcje spółki notowane były na NewConnect. Dzięki wsparciu funduszu w grudniu 2013 roku Elemental Holding przeniósł notowania na rynek regulowany GPW. Dziś spółka jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. W 2016 roku grupa wypracowała 51 milionów PLN zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 1 010 milionów PLN.

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 miliarda EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 

Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl