späť na tím
Tomasz Ciborowski

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2015

Tomasz Ciborowski

Partner

Tomasz Ciborowski je zodpovedný za predaje (exity). Počas svojho pôsobenia vo firme sa podieľal na mnohých úspešných transakciách vrátane predaja spoločnosti Danwood a Profi, ako aj IPO Dino, Novaturas a PBKM. Pred nástupom do Enterprise Investors bol Tomasz Ciborowski vedúcim oddelenia akciových kapitálových trhov v banke Zachodni WBK (v súčasnosti Santander Bank Polska), pracoval tiež pre divíziu korporátnych financií spoločnosti HSBC vo Varšave a v Londýne.