Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Specializujeme se na odkupy středně velkých rostoucích společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků z nejrůznějších odvětví. Od našeho vzniku v roce 1990 jsme vytvořili devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 1,9 mld. eur do 143 společností.

 

K odvětvím, do nichž investujeme, zaujímáme různorodý přístup. Od roku 2017 investujeme kapitál fondu Polish Enterprise Fund VIII. Stejně jako jeho předchůdci financuje tento fond odkupy středně velkých rostoucích společností v odvětvích poháněných konvergencí domácího odbytu a odbytem ve „starých“ zemích EU v oblasti spotřebního zboží, maloobchodu a finančních a zdravotnických služeb v regionu střední a východní Evropy. PEF VII investuje také do odvětví podporovaných rostoucí internacionalizací a konkurenceschopností v oblasti nákladů včetně IT, průmyslových výrobků či outsourcingu podnikových procesů. Zhruba dvě třetiny všech společností, do kterých EI investovala, jsou z Polska, zbytek investic se řadí mezi rostoucí ekonomiky „nových” zemí EU.

 

Enterprise Investors ukončila 129 investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 3,7 mld. eur, včetně 35 primárních emisí akcií společností ze svého portfolia na burzách ve Varšavě (WSE), Praze (PSE), Vilniusu (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

 

Specializujeme se na vyhledávání obchodních příležitostí a jednání s vlastníky společností. Náš tým tvořený téměř 40 nejzkušenějšími investičními profesionály v regionu poskytuje unikátní kombinaci dovedností a zkušeností, jejímž výsledkem je konzistentní výkon. Společnost působí v 6 kancelářích ve Varšavě, Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Praze a New Yorku.