V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti se zkušenostmi na místních trzích. Klademe důraz na vytváření udržitelných hodnot, které obstojí v čase.

 

Investiční strategie nastavujeme s rozvahou a také finanční pákový efekt využíváme velmi obezřetně. Do zavedených společností investujeme od 20 do 75 milionů eur. Náš podíl ve společnosti se pohybuje od výrazně menšinového po 100% vlastnictví. Zaujímáme dlouhodobou perspektivu, ve společnosti většinou setrváváme pět až osm let.

 

Využíváme všechny naše prostředky k úspěchu každé společnosti z portfolia. Ve spolupráci s manažerskými týmy pomáháme společnostem vytvářet strategie, konceptualizovat a realizovat optimální struktury financování a zaměstnávat talentované odborníky. Náš investiční tým buduje přímé vztahy se společnostmi ze svého portfolia a poskytuje jim profesionální podporu z pozic v dozorčí radě. Plánujeme změny, jež ovlivní chod společnosti dlouhodobě, připravujeme je tak na úspěch i po skončení naší investice.

 

Řídíme se pravidly, která vylučují investice do podniků podílejících se na aktivitách škodlivých pro místní i celosvětovou společnost, životní prostředí a ekonomiku. Náš závazek ke společensky zodpovědnému investování výrazně přesahuje rámec tohoto oficiálního omezení vlastních investic. Nadále rozvíjíme povědomí o ESG (životní prostředí, společenská odpovědnost a řízení) v rámci našeho investičního týmu a společností z našeho portfolia, a dosažení tohoto cíle podporujeme integrací interních procesů. ESG je pro nás klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování na všech úrovních investičního procesu. Usilujeme o pozitivní vliv na životní prostředí, společnost i jednotlivce, s nimiž přichází EI a společnosti z jejího portfolia do kontaktu a na něž mají vliv.