Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcou fondy private equity v strednej a východnej Európe. Špecializujeme sa na odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností až po expanzívne financovanie rýchlo rastúcich firiem vo všetkých odvetviach. Od nášho vzniku v roku 1990 sme vytvorili deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,9 mld. eur do 143 spoločností.

 

Usilujeme sa o diverzifikovaný prístup pre odvetvia, do ktorých investujeme. Od roku 2017 investujeme kapitál z Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, rovnako ako jeho predchodcovia, financuje odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby a zdravotná starostlivosť. PEF VIII taktiež investuje do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov. Približne dve tretiny všetkých spoločností, do ktorých EI investovala, sú z Poľska a zvyšok investícii sa zaraďuje do rastúcich ekonomík “novej” EÚ.

 
Enterprise Investors ukončila 129 investícií s celkovým hrubým výnosom vo výške 3,7 mld. eur, a to vrátane 35 primárnych emisií akcií spoločností zo svojho portfólia na burzách vo Varšave (WSE), Prahe (PSE), Vilniuse (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

 

Špecializujeme sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí a jednanie s vlastníkmi spoločností. Náš tím tvorený takmer 40 najskúsenejšími investičnými profesionálmi v regióne poskytuje jedinečnú kombináciu znalosti a odbornosti, čoho výsledkom je konzistentný výkon. Spoločnosť má zastúpenie v šiestich krajinách vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Budapešti, Prahe a New Yorku.