Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Działamy od 1990 roku. Stworzyliśmy dotychczas dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały 1,9 miliarda EUR w 143 firmy.
 

Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Od 2017 roku inwestujemy środki Polish Enterprise Fund VIII. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, PEF VII finansuje wykupy akcji spółek oraz dynamiczny rozwój firm działających w sektorach rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie takich branż, jak handel detaliczny, produkcja dóbr konsumenckich, usługi finansowe i sektor ochrony zdrowia. PEF VII inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych.

 

Do dziś zakończyliśmy inwestycje w 129 spółkach – łączny przychód wyniósł 3,7 miliarda EUR. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).
 
Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych relacji z przedsiębiorcami. Zespół Enterprise Investors składa się z niemal 40 ekspertów inwestycyjnych – z największym doświadczeniem w regionie – łączących wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu od lat osiągamy niezmiennie dobre wyniki. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze i Nowym Jorku.