Jaká je přibližná hodnota typické investice Enterprise Investors?

Do zavedených společností obyčejně investujeme od 20 do 75 milionů eur. Náš podíl ve společnosti se pohybuje od výrazně menšinového po 100% vlastnictví.

 

Více se dozvíte zde: Jak pracujeme

Do jakých ekonomických sektorů obecně fondy Enterprise Investors investují?

Naše fondy investují do společností z různých odvětví. Financujeme odkupy středně velkých rostoucích společností v odvětvích poháněných konvergencí domácího odbytu a odbytem ve „starých“ zemích EU například v oblasti spotřebního zboží, maloobchodu a finančních a zdravotnických služeb v regionu střední a východní Evropy. Investujeme také do odvětví podporovaných rostoucí internacionalizací a konkurenceschopností v oblasti nákladů včetně IT, průmyslových výrobků a outsourcingu podnikových procesů v rámci regionu CEE.

 

Více se dozvíte zde: Portfolio

Jaké typy transakcí Enterprise Investors realizuje?

Investujeme do zavedených společností ve všech fázích vývoje, od počátků až do jejich vyspělého stádia. Náš podíl ve společnosti se pohybuje od výrazně menšinového po 100% vlastnictví. Většina našich investic jsou odkupy a financování expanze. Transakce jsou vždy navrženy tak, aby odpovídaly specifickým potřebám dané společnosti.

 

Více se dozvíte zde: Typy transakcí

Jak jsou fondy EI zapojeny do manažerské struktury firmy, do které investovaly? Jaká je přidaná hodnota spolupráce s Enterprise Investors?

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti se zkušenostmi na místních trzích. Pro náš přístup je zásadní důraz na vytváření udržitelných hodnot, které obstojí v čase. Využíváme všechny naše prostředky k úspěchu každé společnosti z portfolia. Ve spolupráci s podnikatelskými a manažerskými týmy pomáháme společnostem vytvářet strategie, konceptualizovat a realizovat optimální struktury financování a zaměstnávat talentované odborníky.
Enterprise Investors představuje nejvyšší úroveň odpovědnosti, etického podnikání a spolehlivosti ve vztahu k místním komunitám.

 

Více se dozvíte zde: Jak pracujeme

Jaké typy investorů vám poskytují svůj kapitál?

Během posledních dvou desítek let jsme si získali respekt ze strany předních zahraničních investorů. Náš investiční tým spravoval kapitál hlavních evropských a amerických finančních institucí, včetně největších bank, penzijních a investičních fondů a pojišťoven.

 

Více se dozvíte zde: Kdo jsme