Aká je približná výška typickej investície Enterprise Investors?

Do založených spoločností investujeme od 20 do 75 miliónov eur. Náš podiel v spoločnosti sa pohybuje od výrazne menšinového po 100% vlastníctvo.

 

Pre viac informácií: Ako pracujeme

Do ktorých odvetví hospodárstva zvyčajne fondy Enterprise Investors investujú svoje prostriedky?

Naše fondy investujú do spoločností v rôznych odvetviach. Financujeme odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebné výrobky a maloobchod, finančné služby a zdravotníctvo. Investujeme tiež do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov.

 

Pre viac informácií: Portfólio

Aké transakcie vykonáva EI?

Investujeme do zabehnutých firiem vo všetkých fázach vývoja, od rastúcich po vyzreté spoločnosti. Sme v pozícii vlastníka významného minoritného podielu až po 100% vlastníka. Väčšina našich investícií sú transakcie buyout a financovanie rastu. Dohoda je vždy štruktúrovaná tak, aby sa naplnili potreby konkrétnej spoločnosti.

 

Pre viac informácií: Typy transakcií

Ako sa fond zapája do riadenia firmy, do ktorej investuje? Aká je pridaná hodnota spolupráce s Enterprise Investors?

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti so skúsenosťami z miestnych trhov. V našom prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase. Celý záber našich zdrojov venujeme úspešnosti každej spoločnosti v našom portfóliu. Sme pre podnikateľov partnermi a prostredníctvom našich riadiacich tímov pomáhame firmám vytvoriť si stratégiu, navrhnúť koncepciu a implementovať optimálnu štruktúru financovania a urobiť nábor talentovaných výkonných pracovníkov.

 

Enterprise Investors spĺňa najvyššie štandardy zodpovednosti, etického obchodovania a zodpovednosti voči miestnej komunite.

 

Pre viac informácií: Ako pracujeme

Ktorí investori vám poskytujú svoj kapitál?

Za posledné dve desaťročia sme si vyslúžili rešpekt vedúcich zahraničných investorov. Náš investičný tím má v rukách kapitál hlavných európskych a amerických finančných inštitúcií vrátane najväčších bánk, dôchodkových a investičných fondov a poisťovní.

 

Pre viac informácií: Kto sme