Při nákupu kontrolního podílu ve společnosti úzce spolupracujeme s jejím manažerským týmem. Tento tým, a tudíž i akcionáři společnosti, tak sami pomáhají definovat její strategii a operační plány. V tomto typu transakce hraje nejdůležitější roli pracovní nasazení managementu společnosti a motivace ke splnění nejen okamžitých, ale i dlouhodobých strategických cílů.

 

Společnost Enterprise Investors uskutečnila transakci typu management buyout mimo jiné ve společnostech Skarbiec a Danwood.

 

Skarbiec Holding je jedním z nejstarších správců podílových fondů v Polsku. Firma si zajistila významný podíl na silně konkurenčním polském trhu investičních fondů. V roce 2007 koupil fond PEF V 100% podíl společnosti Skarbiec. Jednalo se o vůbec první převzetí společnosti zabývající se správou podílových fondů fondem private equity ve střední a východní Evropě.
Brzy po této transakci jsme prodali 7% podíl ve společnosti Skarbiec skupině dvanácti klíčových manažerů, pro něž jsme vytvořili opční schéma řízení společnosti. Spolu s námi investovali do nákupu akcií společnosti i samotní manažeři Skarbiec, čímž projevili svou důvěru v pokračující růst společnosti. Pro nás jako investory je toto dalším motivem k investici. Naše rozhodnutí investovat do Skarbiec bylo založeno na několika skutečnostech. Stěžejním důvodem byl zkušený a kompetentní manažerský tým a příznivý makroekonomický výhled, jenž zaručoval rychlý růst podílových fondů. Tyto předpoklady spolu s našimi odbornými znalostmi finančního sektoru pomohly zvýšit hodnotu Skarbiec.
Silný tah na branku a angažovaný manažerský tým společnosti upoutal pozornost veřejných investorů, díky čemuž uskutečnila společnost Skarbiec Holding v roce 2014 primární emisi akcií (IPO) na varšavské burze cenných papírů. Jednalo se již o třicáté IPO společnosti z portfolia EI vůbec a o dvacáté deváté IPO z portfolia na WSE.