Finanční pákový efekt umožňuje investorům generovat vyšší návratnost jejich investice a zároveň nabízí vyšší zhodnocení podnikatelům, kteří prodávají svou firmu. Proto zajišťujeme kromě zapojení prostředků našich vlastních fondů také bankovní financování.

 

Mezi naše transakce s využitím bankovního úvěru, tzv. leveraged buyout, patří odkupy společností Danwood, Harper Hygienics a Nordglass.

 

Danwood vyrábí energeticky úsporné prefabrikované domy za využití moderních technologií oblíbených v Německu a ve Skandinávii. Sídlo společnosti, výrobní závod i centrum výzkumu a designu se nacházejí ve východním Polsku.

 

Danwood prodává většinu svých výrobků do Německa a dalších německy mluvících zemí, a dále do Velké Británie a Polska. Společnost poskytuje služby ve všech klíčových oblastech výrobního řetězce od návrhu, výroby a prodeje prefabrikovaných součástí až k výstavbě domů a dokončovacím pracím. Do společnosti Danwood jsme investovali, protože jsme byli přesvědčeni o rychlém růstu trhu s energeticky úsporným bydlením. Na společnosti Danwood nás zaujaly její kvalitní produkty, efektivní a nadšený manažerský tým a její přední postavení na německém trhu. V roce 2013 jsme koupili 100% podíl společnosti Danwood od Budimex Group, tato aktiva nebyla považována za klíčová. Pevné základy společnosti a zdravé peněžní toky nám umožnily optimalizovat strukturu financování s využitím finančního pákového efektu.

 

V současné době dobývá společnost Danwood se svými energeticky úspornými domy další evropské trhy. Díky své vynikající finanční situaci může společnost vyhledávat potenciální akvizice, které budou dále podporovat její růst.