Expanzní kapitál poskytujeme společnostem, které potřebují finance na zvýšení produkční kapacity, vývoje a uvedení nové produktové řady nebo na akvizici konkurenta. Manažerským týmům přinášíme odborné znalosti z nejrůznějších sektorů a pomáháme jim při klíčových obchodních rozhodnutích. Pomáháme společnostem vytvářet strategie, vyvíjet a realizovat vhodné struktury financování a zaměstnávat talentované manažery.

 

Naše fondy poskytly expanzní financování několika desítkám firem z Polska a regionu střední a východní Evropy, včetně společností Dino, Macon, Nortal, Polski Bank Komórek Macierzystych a X-Trade Brokers.

 

Jedním z hlavních důvodů pro investování do společnosti Dino byl její atraktivní koncept husté sítě supermarketů. Obchody Dino se nacházejí v blízkosti koncového zákazníka (většinou v malých městech nebo na okraji velkých měst). Jejich prodejní plocha dosahuje velikosti 300 – 400 metrů čtverečních s parkovacími místy pro 10 – 30 aut. Díky financování EI se společnost Dino od roku 2010 rapidně rozrostla z 97 na 628 obchodů, a stala se jednou z nejrychleji rostoucích společností na trhu maloobchodního prodeje potravin v západním Polsku. Díky investicím do vzniku dvou distribučních center a zavedení moderních IT řešení držel s růstem společnosti krok také dodavatelský řetězec i administrativní podpora. Růst společnosti vytvořil nová pracovní místa, od roku 2010 vzrostl počet zaměstnanců společnosti Dino téměř osminásobně na 11 600 (k dubnu 2017). Zakladatel Dino, který společnost založil v roce 2000, zůstal většinovým vlastníkem během našeho působení v Dino a následně i po našem exitu. V dubnu roku 2017 jsme úspěšně prodali celý náš podíl prostřednictvím IPO na varšavské burze cenných papírů, což se ukázalo být největší finanční operací realizovanou fondem typu private equity v regionu střední a východní Evropy a zároveň jednou z největších finančních operací v Polsku.