Enterprise Investors

Enterprise Investors

Už 25 rokov spravujeme jednu z najväčších skupín private equity fondov v Poľsku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Čítajte viac

Enterprise Investors

Enterprise Investors

Investovali sme 1,6 mld. eur do 133 spoločností z rôznych odvetví a ukončili sme 108 investícií s celkovým hrubým výnosom vo výške takmer 2,2 mld. eur.

Čítajte viac

Enterprise Investors

Enterprise Investors

Náš skúsený tím investorov vedie skupina seniorných členov predstavenstva, ktorí v spoločnosti pôsobia viac ako 20 rokov.

Čítajte viac

Enterprise Investors

Enterprise Investors

Spoločnosť realizovala 30 primárnych emisií akcií spoločností zo svojho portfólia na varšavskej burze a newyorskej burze.

Čítajte viac

Enterprise Investors

Enterprise Investors

Pre náš prístup je zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase.

Čítajte viac

Enterprise Investors

Enterprise Investors

Zaujímame najvyššiu úroveň zodpovednosti, etického podnikania a spoľahlivosti vo vzťahu k miestnym komunitám.

Čítajte viac