Enterprise Investors

Od roku 1990 spravujeme jednu z najväčších skupín private equity fondov v Poľsku a v krajinách strednej a východnej Európy

Čítajte viac

Enterprise Investors

Investovali sme 1,7 mld. eur do 135 spoločností a ukončili sme 111 investícií s celkovým hrubým výnosom 2,3 mld. eur

Enterprise Investors

Náš skúsený tím investorov vedie skupina seniorných členov predstavenstva, ktorí v spoločnosti pôsobia viac ako 20 rokov

Čítajte viac

Enterprise Investors

Spoločnosť realizovala 31 primárnych emisií akcií spoločností zo svojho portfólia na varšavskej, pražskú a newyorskej burze

Enterprise Investors

Pre náš prístup je zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase

Čítajte viac

Enterprise Investors

Zaujímame najvyššiu úroveň zodpovednosti, etického podnikania a spoľahlivosti vo vzťahu k miestnym komunitám

Čítajte viac